Hvað ert þú að hanna?

Líttu upp frá þessum pistli um stund og horfðu í kringum þig. Allt sem fyrir augu ber er á einn eða annan máta hannað; umhverfið, húsgögn, lýsing, merkingar, tækni- og hugbúnaður sem og kaffibollinn sem þú drekkur úr. 

Fyrir utan glugga má sjá götur, gangstéttir og landslag sem einnig er hannað og uppsett á fyrir fram ákveðinn máta. Hvort sem við gefum því sérstakan gaum eður ei þá er meira og minna allt í okkar daglega lífi afrakstur hönnunar og erum við öll í sífelldri hönnunarvinnu, bæði í lífi okkar og starfi.

Víðtæk áhrif hönnunar

Án hönnunar væri heimur okkar ekki eins og hann er. Hönnunarhugsun ýtir undir nýsköpun, ögrar norminu, horfir til framtíðar og bætir tækni og ferla. 

Hönnunarhugsun skoðar hluti í stóru samhengi, vegur og metur óteljandi möguleika og brýtur aðgerðir niður í skipulegar einingar svo hægt sé að láta bjartari framtíðarsýn verða að veruleika. 

Flestir meðvitaðir stjórnendur gera sér vel grein fyrir þessu og nýta sér hönnunarhæfileika í sínum rekstri. Þeir skilja að viðskiptaumhverfi samtímans væri einfaldlega ekki það sem það er nú án tilkomu hönnunar.

Viðskiptavinir vænta hönnunar

Góð og vel útfærð hönnun er ekki lengur forréttindi sem aðeins útvaldir hafa aðgang að heldur er úthugsuð hönnun nokkuð sem viðskiptavinir eru farnir að vænta. 

Með því að nýta sér færni góðra hönnuða má gera lítil sem stór fyrirtæki eftirsóknarverðari og enn meira áberandi. Einnig skapar góð og vel útfærð hönnun traust til fyrirtækja og til þeirrar vöru og þjónustu sem þau hafa upp á að bjóða. 

Þau fyrirtæki sem skara fram úr á markaði eru einmitt þau fyrirtæki sem sjá hönnun sem lykilhluta af sínum rekstri. 

Apple væri ekki það alþjóðlega sterka auðkenni sem það nú er án sterkrar og óhaggandi áherslu á hönnun og hönnunarhugsun, enda er hönnunarhugsun viðriðin alla snertifleti, hvort sem það varðar vörumerkið, umhverfi rekstursins, vörurnar sjálfar, umbúðir, vefviðmót, ferla, þjónustu eða viðmót starfsfólks. 


Öld hönnunarinnar

Á síðustu áratugum hefur vegur hönnunar aukist til muna og mun án efa halda áfram út þessa öld enda fara væntingar viðskiptavina ekki minnkandi. 

Hefur hönnun og hönnunarhugsun því aldrei skipt fyrirtæki meira máli en nú og ætti enginn sem vill starfa í framsæknum rekstri að horfa fram hjá mikilvægi þess að starfa með fólki sem hefur færni til þess að hugsa frá þessu skapandi og lausnamiðaða sjónarmiði.

Þegar kemur að hönnun og viðskiptum þá eru þetta ekki tveir aðskildir pólar heldur tvær hliðar á sama peningi.

Greinin birtist í  Markaðsblaði Fréttablaðsins 12. júní 2013. Höfundur María Lovísa Árnadótir.